ბიბლიოთეკა

ლტოლვების ფსიქოანალიტიკური თეორიის მიმდინარე სტატუსი

ლტოლვების ფსიქოანალიტიკური თეორიის მიმდინარე სტატუსი ალან კომპტონი Psychoanalytic Quarterly, LII, 1983 1 ლტოლვების კონცეფცია, კლასიფიკაცია და განვითარება   ეს სტატია დაწვრილებით  შეისწავლის ფროიდის    ლტოლვათა ფსიქოანალიტიკური თეორიის ევოლუციას, თანამედროვე და  უახლეს  მიმართელებებს    ნებისმიერი სერიოზული ფსიქოლოგია   გვერდს ვერ აუვლის ისეთი  საკითხებს,  

გონების სტრუქტურული მოდელისაკენ

გონების სტრუქტურული მოდელისაკენ მარგრეტ ტონესმანი თaვი 9 წიგნიდან „ფროიდი- თანამედროვე  წაკითხვა“ 1923  წელს  ფროიდმა  წარმოგვიდგინა გონების სტრუქტურული მოდელი, რომელსაც ზოგჯერ   მეორე ტოპოგრაფიულ მოდელსაც უწოდებენ. იმ დროისათვის იგი    აცნობიერებდა, რომ საჭირო იყო  პირველი ტოპოგრაფიული მოდელის ზოგიერთი ძირითადი დებულების შეცვლა. ამ თავში