ირმა ბრენმან პიკი:

 

 

რენე რუსიონი:

ფოტოები არქივიდან