ბიბლიოთეკა

 მელანი კლაინი, ფსიქოანალიტიკური თამაშის ტექნიკა: მისი ისტორია და მნიშვნელობა

მოცემული სტატია თამაშის ტექნიკას ეძღვნება და ამ წიგნის ერთგვარ შესავალს წარმოადგენს. ჩემი მუშაობა ბავშვებთან და მოზრდილებთან, ჩემი წვლილი ფსიქოანალიზის თეორიის განვითარებაში, საბოლოო ჯამში, პატარა ბავშვებთან თამაშის ტექნიკიდან გამომდინარეობს. ამით იმას კი არ ვგულისხმობ, რომ მთელი ჩემი შემდგომი მუშაობა თამაშის ტექნიკის

დონალდ ვინიკოტი, ობიექტის გამოყენება 

დონალდ ვინიკოტი, ობიექტის გამოყენება  (თავი დონალდ ვინიკოტის წიგნიდან  “ თამაში და რეალობა”) ამ თავში  მე მსურს განვიხილოთ ობიექტის გამოყენების იდეა. ობიექტთა ურთიერთმიმართების  თემა, ვფიქრობ,  დაწვრილებით გვაქვს განხილული,  ობიექტის გამოყენების თემა კი, შესაძლოა, არც არასდროს გამხდარა სპეციალური კვლევის საგანი. ეს ნაშრომი  ობიექტის

დონალდ ვინიკოტი, ობიექტის გამოყენება 

დონალდ ვინიკოტი, ობიექტის გამოყენება  (თავი დონალდ ვინიკოტის წიგნიდან  “ თამაში და რეალობა”) ამ თავში  მე მსურს განვიხილოთ ობიექტის გამოყენების იდეა. ობიექტთა ურთიერთმიმართების  თემა, ვფიქრობ,  დაწვრილებით გვაქვს განხილული,  ობიექტის გამოყენების თემა კი, შესაძლოა, არც არასდროს გამხდარა სპეციალური კვლევის საგანი. ეს ნაშრომი  ობიექტის