ევროპის ფსიქოანალიზის ინსტიტუტის კავკასიური სემინარი, 2016

ევროპის ფსიქოანალიზის ინსტიტუტის კავკასიური სემინარი, 2016