განათლება

ლტოლვების ფსიქოანალიტიკური თეორიის მიმდინარე სტატუსი

ლტოლვების ფსიქოანალიტიკური თეორიის მიმდინარე სტატუსი ალან კომპტონი Psychoanalytic Quarterly, LII, 1983 1 ლტოლვების კონცეფცია, კლასიფიკაცია და განვითარება   ეს სტატია დაწვრილებით  შეისწავლის ფროიდის    ლტოლვათა ფსიქოანალიტიკური თეორიის ევოლუციას, თანამედროვე და  უახლეს  მიმართელებებს    ნებისმიერი სერიოზული ფსიქოლოგია   გვერდს ვერ აუვლის ისეთი  საკითხებს,  

სწავლების კრიტერიუმები

ზრდასრულთა ინდივიდუალური ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის სექციის სწავლების კრიტერიუმები 1. სასწავლო პროგრამაში ჩართვის წინაპირობას წარმოადგენს აკადემიური სტატუსი (ბაკალავრი, მაგისტრი, დოქტორი) და შესაბამისი თეორიული და კლინიკური გამოცდილება. ორგანიზაციის სასწავლო ( ტრენინგ) კომიტეტი აფასებს, თუ რამდენად აკმაყოფილებს მსურველი სწავლების დასაწყებად საჭირო პირობებს. 2. საქართველოს

ფსიქოანალიზი და ფსიქოანალიტიკური თერაპია

ფსიქოანალიზი წარმოადგენს საკმაოდ შედეგიან ფსიქოლოგიურ მკურნალობას. ფსიქოანალიზი საგრძნობლად ამცირებს ფსიქიკურ ტანჯვას და აჯანსაღებს ფსიქიკას, სხეულს, ავითარებს ჯანსაღ ხედვას, რის შედეგადაც გამომუშავდება ცხოვრების სიკეთეების შერგებისა და მათით ტკბობის უნარი.