განათლება

სწავლების კრიტერიუმები

ზრდასრულთა ინდივიდუალური ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის სექციის სწავლების კრიტერიუმები 1. სასწავლო პროგრამაში ჩართვის წინაპირობას წარმოადგენს აკადემიური სტატუსი (ბაკალავრი, მაგისტრი, დოქტორი) და შესაბამისი თეორიული და კლინიკური გამოცდილება. ორგანიზაციის სასწავლო ( ტრენინგ) კომიტეტი აფასებს, თუ რამდენად აკმაყოფილებს მსურველი სწავლების დასაწყებად საჭირო პირობებს. 2. საქართველოს

ფსიქოანალიზი და ფსიქოანალიტიკური თერაპია

ფსიქოანალიზი წარმოადგენს საკმაოდ შედეგიან ფსიქოლოგიურ მკურნალობას. ფსიქოანალიზი საგრძნობლად ამცირებს ფსიქიკურ ტანჯვას და აჯანსაღებს ფსიქიკას, სხეულს, ავითარებს ჯანსაღ ხედვას, რის შედეგადაც გამომუშავდება ცხოვრების სიკეთეების შერგებისა და მათით ტკბობის უნარი.