ირმა ბრენმან პიკის სემინარი – თერაპიული ტექნიკის ზოგიერთი საკითხი

უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს რეკომენდაციის მიხედვით, რომელიც ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, მასობრივი საჯარო ღონისძიებების გაუქმებას ითვალისწინების, სემინარი გადაიდო განუსაზღვრელი ვადით

ირმა ბრენმან პიკის პირადი ისტორია მჭიდროდაა დაკავშირებული ფსიქოანალიზის ისტორიასთან. ის ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოანალიტიკოსი, ბრიტანეთის ფსიქოანალიტიკური საზოგადოების  ექსპრეზიდენტი და საერთაშორისოდ აღიარებული სუპერვიზორია. სემინარი შეეხება თერაპიული ტექნიკის საკითხებს: თერაპევტის უკუგადატანის გამოყენების ტექნიკა; ტრავმის სახეები; პირადულსა და სოციალურს შორის. ცუდი თერაპიით მიღებული “სიამოვნება”.

    სემინარი ტარდება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მხარდაჭერით

 

ირმა ბრენმან პიკი

 

ირმა ბრენმან პიკის პირადი ისტორია მჭიდროდაა დაკავშირებული ფსიქოანალიზის ისტორიასთან. ის ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოანალიტიკოსი, ბრიტანეთის ფსიქოანალიტიკური საზოგადოების  ექსპრეზიდენტი და საერთაშორისოდ აღიარებული სუპერვიზორია.

 

სემინარი შეეხება თერაპიული ტექნიკის საკითხებს:

  • თერაპევტის უკუგადატანის გამოყენების ტექნიკა
  • ტრავმის სახეები; პირადულსა და სოციალურს შორის. ცუდი თერაპიით მიღებული “სიამოვნება”.

 

სემინარის გეგმა:

მისამართი:

ილია ჭავჭავაძის გამზირი 1, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პირველი კორპუსი, აუდიტორია № .107


შაბათი, 11 აპრილი

 

9:00 – 9:50    რეგისტრაცია
9:50 – 10:00    სემინარის გახსნა, მისალმება
10:00 – 11:30    I ლექცია – მუშაობა უკუგადატანასთან, თავმჯდომარე ნინო სესიაშვილი
11:30 – 12:00 ყავის შესვენება
12:00 – 13:00 დისკუსია ლექციის ირგვლივ
13:00 – 14:00 ლანჩი
14:00 – 15:30 კლინიკური სემინარი
15:30 – 16:00 ყავის შესვენება
16:00 – 17:30 კლინიკური სემინარი

კვირა, 12 აპრილი

10:00 – 11:30    II ლექცია – მუშაობა ტრავმის სახეობები; პირადულსა და სოციალურს შორის. ცუდი თერაპიით მიღებული “სიამოვნება”. თავმჯდომარე ხათუნა ივანიშვილი

11:30 – 12:00 ყავის შესვენება
12:00 – 13:00 დისკუსია ლექციის ირგვლივ
13:00 – 14:00 ლანჩი
14:00 – 15:30 კლინიკური სემინარი, მოზარდის შემთხვევა
15:30 – 16:00 ყავის შესვენება
16:00 – 17:30 კლინიკური სემინარი, ზრდასრულის შემთხვევა

 

საქართველოს ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოება სემინარის მონაწილეებზე გასცემს მონაწილეობის დამადასტურებელი სერთიფიკატებს ირმა ბრენმან პიკის ხელმოწერით.

გაითვალისწინეთ:

  • სემინარის ენა ინგლისურია, პარალელური თარგმანით ქართულ ენაზე.
  • მონაწილეებს დაურიგდებათ ქართულად ნათარგმნი სალექციო მასალები .

სემინარზე დასწრების მსურველებმა უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო ფორმა და მონაწილეობის საფასური უნდა გადარიცხონ საქართველოს ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოების ანგარიშზე.

25 მარტამდე:

სემინარზე დასწრების საფასურია 120 ლარი, სტუდენტებზე ვრცელდება სპეციალური ფასდაკლება და სემინარზე დასწრების ღირებულება განისაზღვრება 80 ლარით.

25 მარტის შემდეგ:

სემინარზე დასწრების საფასურია 200 ლარი, სტუდენტებზე ვრცელდება სპეციალური ფასდაკლება და სემინარზე დასწრების ღირებულება განისაზღვრება 140 ლარით.

* კონფერენციის საფასურში შედის სამჯერადი კვება: ორი ყავის შესვენება და ლანჩი, ასევე დაბეჭდილი საკონფერენციო მასალები.

 

ირმა ბრენმან პიკის სემინარი – თერაპიული ტექნიკის ზოგიერთი საკითხი