ბიბლიოთეკა

ლტოლვების ფსიქოანალიტიკური თეორიის მიმდინარე სტატუსი

ლტოლვების ფსიქოანალიტიკური თეორიის მიმდინარე სტატუსი ალან კომპტონი Psychoanalytic Quarterly, LII, 1983 1 ლტოლვების კონცეფცია, კლასიფიკაცია და განვითარება   ეს სტატია დაწვრილებით  შეისწავლის ფროიდის    ლტოლვათა ფსიქოანალიტიკური თეორიის ევოლუციას, თანამედროვე და  უახლეს  მიმართელებებს    ნებისმიერი სერიოზული ფსიქოლოგია   გვერდს ვერ აუვლის ისეთი  საკითხებს,  

გონების სტრუქტურული მოდელისაკენ

გონების სტრუქტურული მოდელისაკენ მარგრეტ ტონესმანი თaვი 9 წიგნიდან „ფროიდი- თანამედროვე  წაკითხვა“ 1923  წელს  ფროიდმა  წარმოგვიდგინა გონების სტრუქტურული მოდელი, რომელსაც ზოგჯერ   მეორე ტოპოგრაფიულ მოდელსაც უწოდებენ. იმ დროისათვის იგი    აცნობიერებდა, რომ საჭირო იყო  პირველი ტოპოგრაფიული მოდელის ზოგიერთი ძირითადი დებულების შეცვლა. ამ თავში

კორონა ვირუსი – ჩვენი დროის ახალი სფინქსი

კორონა ვირუსი – ჩვენი დროის ახალი სფინქსი

კორონა ვირუსი – ჩვენი დროის ახალი სფინქსი ანა ფერუტა, ფსიქოანალიტიკოსი (მილანი)       კორონა ვირუსი   ჩვენს ყოველდღიურ ფიქრებში ჩასახლდა  და   ყოველდღიურობის  ღრმა ძილიდან გამოგვაფხიზლა.  ჩვეულებრივ,   ადამიანები  ჩვენს მოწყვლადობას  სხვაგან  მივმართავთ (ბავშვები,  ლტოლვილები, აფრიკა…), ან  ვიღებთ მას,  როგორც გამონაკლისს  იმ

ირმა ბრენმან პიკის შესახებ

ირმა ბრენმან პიკის შესახებ

  ირმა ბრენმან პიკის შესახებ ირმა ბრენმან პიკის პირადი ისტორია მჭიდროდაა დაკავშირებული ფსიქოანალიზის ისტორიასთან. ის ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოანალიტიკოსი, ბრიტანეთის ფსიქოანალიტიკური საზოგადოების  ექსპრეზიდენტი და საერთაშორისოდ აღიარებული სუპერვიზორია.

 მელანი კლაინი, ფსიქოანალიტიკური თამაშის ტექნიკა: მისი ისტორია და მნიშვნელობა

მოცემული სტატია თამაშის ტექნიკას ეძღვნება და ამ წიგნის ერთგვარ შესავალს წარმოადგენს. ჩემი მუშაობა ბავშვებთან და მოზრდილებთან, ჩემი წვლილი ფსიქოანალიზის თეორიის განვითარებაში, საბოლოო ჯამში, პატარა ბავშვებთან თამაშის ტექნიკიდან გამომდინარეობს. ამით იმას კი არ ვგულისხმობ, რომ მთელი ჩემი შემდგომი მუშაობა თამაშის ტექნიკის

დონალდ ვინიკოტი, ობიექტის გამოყენება 

დონალდ ვინიკოტი, ობიექტის გამოყენება  (თავი დონალდ ვინიკოტის წიგნიდან  “ თამაში და რეალობა”) ამ თავში  მე მსურს განვიხილოთ ობიექტის გამოყენების იდეა. ობიექტთა ურთიერთმიმართების  თემა, ვფიქრობ,  დაწვრილებით გვაქვს განხილული,  ობიექტის გამოყენების თემა კი, შესაძლოა, არც არასდროს გამხდარა სპეციალური კვლევის საგანი. ეს ნაშრომი  ობიექტის