რეგისტრაცია: მარიანე ბოჰლებერ-ლეიზინგერის და ვერნერ ბოჰლებერის სემინარი