დრო და საფასური

ფსიქოთერაპევტის საათობრივი ანაზღაურება დამოკიდებულია თავად  ფსიქოთერაპევტზე, თუ როგორ აფასებს იგი თავის მუშაობას. ინდივიდუალური თერაპიის ერთი სეანსის საფასური, დაახლოებით, 35 ლარიდან  70 ლარამდე მერყეობს.