Month: მაისი 2018

   გვიანი  ლატენტურობა- ადრეული სქესობრივი მომწიფება, კრიზისი სუბიექტივაციაში

     იაპ უბელსი   შესავალი სტატიის მიზანია სუბიექტივაციის კვლევა 10 -დან 13 წლამდე (უბელსი, 2009). „სუბიექტივაცია“ არის ფილოსოფიური და სოციოლოგიური ცნება(კონცეფცია) , რომელიც მეტაფსიქოლოგიურ და კლინიკურ ფსიქოანალიტიკურ აზროვნებაში დანერგილ იქნა  კანის(1998) და კენედის(2000) მიერ. იგი შეეხება   ცხოვრებისეული გამოცდილებისთვის   სუბიექტური მნიშვნელობის

შეთავაზება მოზარდის გადატანის განმარტებასთან დაკავშირებით

მიშელ ვინსენტი  2012 დღესდღეობით  გადატანას აღარ განიხილავენ ცალკე,  უკუგადატანის გათვალისწინების  გარეშე.  ამასთან დაკავშირებით,    ანდრე გრინთან (2002) ერთად   განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციეთ ანალიტიკურ ჩარჩოს: რა გამოცდილებას იღებენ პაციენტები, რა მნიშვნელობა ენიჭება  ამ ჩარჩოში პაციენტს, ასევე ანალიტიკოსს? ანალიტიკური ჩარჩო   შექმნა ზ. ფროიდმა  თავისივე

სიზმრის მენტაციის ორგანიზაციული ფუნქციები

ჯეიმს ფოსიჯი როდესაც ფროიდმა სიზმარს „არაცნობიერისკენ მიმავალი სამეფო გზა“ უწოდა, მან სიზმარი, როგორც არაცნობიერისკენ მიმავალი პირველადი გზა შეაფასა. მან დაინახა არაცნობიერი, როგორც ინსტინქტური ენერგიების წყარო – დაპრესილი განსატვირთად და ცნობიერიდან გადმოსული ფანტაზიების და მოგონებების კონტეინერად. ფროიდის მიერ დინამიური არაცნობიერის ცნების

ანალიტიკური მესამე: ინტერსუბიექტურ კლინიკურ ფაქტებთან მუშაობა

  ტომას ოგდენი ( 1994) Int. J. Psycho-Anal., 75:3-19. ამ წერილში მე წარმოგიდგენთ კლინიკურ მასალას ორი ანალიზიდან,  რათა   გიჩვენოთ    გზა,  რომლითაც       სუბიექტივობისა და ინტერსუბიექტივობის ურთიერთქმედება    გავლენას ახდენს ფსიქოანალიზის  პრაქტიკაზე და   ასევე  გზა,   რომლითაც    წარმოიქმნება კლინიკური თეორია. როგორც ნახავთ,  მე    სუბიექტივობისა

სიზმარი კლინიკურ ფსიქოანალიტიკურ მუშაობაში

ჩარლზ ბრენერი        ფროიდმა დაიწყო თავისი პაციენტების ისტერიული სიმპტომებისგან განთავისუფლება. იგი ცდილობდა   ჰიპნოზის საშუალებით მოეხდინა ამნეზიის, როგორც დაავადების პირველადი მიზეზების წარმომქმნელის, აღმოფხვრა. ამ პერიოდში იგი არ იყო დაინტერესებული პაციენტთა სიზმრებით . ისტერიის შესახებ მისი პირველი მოხსენება, კერძოდ, “სწავლება  ისტერიის

სიზმრის შესახებ

ზ.ფროიდი   იმ დროში, რომელსაც შეიძლება  წინარესამეცნიერო ვუწოდოთ, ხალხი არ იწუხებდა თავს სიზმრების ახსნით.  ისინი სიზმარს აღიქვამდნენ კარგ, ან ავისმომასწავლებელ წინასწარმეტყველებად, რომელიც მოვლენილი იყო უმაღლესი ღვთიური, ან დემონური ძალებისგან. სამეცნიერო აზროვნების განვითარებასთან ერთად მთელი ეს მახვილგონივრული მითოლოგია ფსიქოლოგიად იქცა და ჩვენს

გერტრაუდ შლეზინგერი-კიპ

ბავშვობა ომისა და სოციალ ნაციონალიზმის დროს იხსენებენ გერმანელი ფსიქოანალიტიკოსები   1 შესავალი ფსიქოანალიტიკოსებიიმ პროფესიის წარმომადგენლები არიან, რომელიც  პროფესიული მიზეზების წყალობით მძლავრად არეკლავს პირად ისტორიას. მათ შეიძლება ეწოდოთ „ხსოვნის სპეციალისტები“. სწორედ აქედან გამომდინარე  გამიჩნდა იდეა, რომ ომგამოვლილი ბავშვობის მქონე ფსიქოანალიტიკოსებიექსპერტების როლში